pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

příklad: GSM síť Eurotelu • registr HLR: 8x – registr uživatelů • MSC: 18x – mobilní ústředna • GMSC: 2x – tranzitní ústředna • BSC: 75x – řadiče základnových stanic • BTS: přes 3000 – základnových stanic • sektorů (buněk): přes 7000 • údaje k 31.10.2001