pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

architektura GSM sítě - registry • HLR – Home Location Register, • "domovský lokační registr" – obsahuje informace o uživatelích dané sítě GSM • včetně rozsahu předplacených služeb, – uchovává informaci o tom, kde se mobil nachází • ve které buňce (BSC a BTS) – každý účastník je registrován vždy jen v jednom HLR !!! • AuC – Authentication Center – slouží k identifikaci uživatelů • součást HLR, slouží jeho potřebám – HLR (a AUC) může být sdílen více ústřednami • EIR – Equipment Identity Register  – obsahuje údaje o odcizených a neoprávněně používaných mobilech • blacklist, whitelist, greylist – spolupracuje s AUC při ověřování identity a oprávněnosti mobilů ke komunikaci • VLR – Visitor Location Register • "návštěvnický lokační registr" – obvykle  1x  pro každou ústřednu MSC – obsahuje údaje o všech uživatelích, kteří jsou právě v dosahu dané ústředny MSC • včetně údajů o návštěvnících v rámci roamingu – jde o jakousi "cache" pro údaje z HLR • dočasné uchování údajů z HLR • GSM síť dále musí mít: – OMC • Operation and Maintenance Center – NMC • Network Management Center – ADC • Administrative center – např. billing, registrace účastníků atd.