pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  16

kódování hlasu v sítích GSM • GSM je digitální síť – hlas je přenášen v digitální formě • obecný postup: – hlas je snímán 8000x za sekundu • stejně jako u PCM – každý vzorek je vyjádřen pomocí 13 bitů • celkově 8000 x 13 = 104 kbit/s – následuje komprese RPE/LTP • Regular Pulse Excitation/Long Term Prediction • sníží datový tok ze 104 kbit/s na 13 kbit/s – následuje přidání zabezpečovacích údajů • pro detekci a korekci chyb během rádiových přenosů • výsledkem je datový tok 22,8 kbit/s • ve skutečnosti: – Full-Rate (FR) kodek: • snímají se "úseky" hovoru dlouhé 20 ms • každý "úsek" je vyjádřen jako 260 bitů • odpovídá to 13 kbit/s – po přidání zabezpečovacích údajů: • z 260 bitů je 456 bitů • z rychlosti 13 kbit/s je 22,8 kbit/s • 456 bitů se rozdělí na 8 bloků po 57 bitech – do každého timeslotu (1 z 8) se vkládá tzv. "burst", který obsahuje: • 2 x 57 bitů – "užitečná data", reprezentujíci hlas, případně data • 1 x 26 bitů – "training sequence" – pevně daná posloupnost, slouží k zajištění rádiových přenosů • další "režijní" bity – 2 řídící, 2x3 "okrajové" bity, 8,25 ochranných bitů – celkem má 1 "burst" 156,25 bitů • "trvá" 0,577 msec., rychlost 270,833 kbit/s