pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

hlasové hovory v GSM síti • jednotlivé TDMA rámce (každý s 8 timesloty) se střídají s frekvencí 217 Hz – 1 TDMA rámec trvá 4,615 milisekund (120 / 26 ms) – 1 timeslot trvá  0,577 ms (120 / 26 / 8 ms) • skupina 26 TDMA rámců tvoří 1 "multirámec" – trvá 120 ms • hlasový hovor zabírá vždy jen 1 timeslot v TDMA rámci – ale v každém směru!!! – rádiové rozhraní vysílá  i přijímá jen 1/8 času • vysílání z mobilní stanice je posunuto o 3 sloty – aby rádiové rozhraní mělo čas se přepnout – v mezidobí monitoruje sílu signálu atd. – fakticky je posunut celý TDMA rámec na uplinku