pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

frekvence v GSM (900 MHz) • v pásmu 900 MHz GSM používá: – 124 frekvenčních kanálů pro uplink • 890-915 MHz – 124 frekvenčních kanálů pro downlink • 935 až 960 MHz – každý o šířce 200 kHz • týká se GSM jako celku !!! – jednotliví mobilní operátoři dostávají vždy jen určitou část ze 124 kanálů • každý frekvenční kanál je dále dělen na 8 časových slotů (timeslotů)