pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

terminologie: link vs. stream • stream (proud) – týká se datového toku, • měří se v jednotkách přenosové rychlosti – bity za sekundu, resp. násobky – downstream • je datový tok "k uživateli" – "dolu" – upstream • je datový tok "od uživatele" – "nahoru" • link (spoj) – týká se použitých frekvencí • měří se v jednotkách šířky pásma – Hz – downlink • je spoj "k uživateli" – uplink • je spoj "od uživatele" • terminologie pochází hlavně ze satelitních technologií – ale používá se obecně u všech bezdrátových sítí