pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

Fair Use (User, Usage) Policy • agregace není zlem!!! – umožňuje snížit cenu výsledné služby na přijatelnou úroveň • a učinit ji dostupnou koncovým zákazníkům – ale nesmí se přehnat !!!! • stanovení (vhodné míry) agregace: – poskytovatel musí odhadnout průměrné (očekávané) chování zákazníka • míru, v jaké bude službu využívat – podle toho zvolí míru agregace a stanoví výslednou cenu služby • problém: – co když zákazníci nevykazují očekávané (průměrné) chování? • problém "stahovačů"? • několik málo "nadprůměrných" zákazníků dokáže radikálně zhoršit kvalitu služby pro ostatní zákazníky • řešení: – přinutit zákazníky, aby se chovali očekávaným (průměrným) způsobem • možnosti: – technická opatření • nejde se chovat "jinak", – např. prioritizace, snížení rychlosti – restrikce (omezení) • využití služby je nějak omezeno – například objemem přenesených dat – penalizace • zákazník zaplatí za "nadměrné využívání" • Fair Use Policy (Fair User Policy, Fair Usage) – soubor restrikcí, technických opatření a penalizací, kterými si poskytovatel služby vynucuje dodržování očekávaného (průměrného) chování !!!