pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

důsledky agregace • jiný pohled na agregaci: – poskytovatel (ISP, operátor) prodává jednu a tu samou kapacitu/službu  více zákazníkům současně • a ti ji sdílí • anglicky: overbooking, – česky: "přeprodej" • důsledek: – čím vyšší je stupeň agregace (čím vyšší je přeprodej), tím levnější může být výsledná služba (nižší koncová cena)!!! • otázka: – jaký vliv má rostoucí agregace na celkovou kvalitu (užitnou hodnotu) poskytované služby? • pozorování: – do určitého stupně (poměru míry) agregace nezhoršuje poskytovanou službu – ale záleží hodně na: • charakteru poskytované služby • chování zákazníků • počtu zákazníků – větší počty dokáží efektivněji "rozředit" různé excesy a odchylky z průměrného chování – nad "zlomovou hodnotou" už agregace zhoršuje poskytovanou službu • otázka: – jaká míra agregace je optimální? • z hlediska kvality poskytované služby a ceny? – není jednoznačná odpověď!!! – 1: 50 • může stačit pro (běžné) domácnosti • nemusí stačit pro intenzivnější/aktivnější domácí uživatele – 1: 5 až 1:20 • obvykle pro firmy – 1:1 pro poskytovatele (providery) • kteří sami již agregují datové toky od svých zákazníků