pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

agregace u broadbandu • pozorování: – koncoví zákazníci negenerují souvislé toky dat !!! • jejich "zátěž" kolísá v čase, a někdy je i nulová • důsledek: – není nutné (vhodné, ekonomické) jim vyhradit určitou přenosovou kapacitu  po celé trase přenosu • dimenzovanou podle maxima jimi generované zátěže – lze (je výhodné) využít sdílení určité (větší) přenosové kapacity více zákazníky • agregace = sloučení více přenosových kapacit do jedné společné kapacity – která je menší než součet vstupních kapacit • poměr (stupeň) agregace: – v jakém poměru je součet kapacit vstupů ke kapacitě výstupu – 1: 1 = není žádná agregace • hodí se například pro ISP, kteří sami agregují provoz od více zákazníků – 1: n = agregované připojení (n > 1)