pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

další aspekty broadbandu • na uživatele, nebo na přípojku? – když se mluví o určité minimální rychlosti (např. 256 kbit/s), je to vztaženo k jednomu uživateli, nebo k přípojce jako takové? • například přípojka 2 Mbit/s pro 1 uživatele může "bohatě stačit" a nebýt úzkým hrdlem • stejná přípojka pro 20 uživatelů už "nemusí stačit", a může je omezovat v jejich činnosti – tento aspekt snad žádná definice nezohledňuje!!! • symetrie, nebo asymetrie? – musí být rychlosti v obou směrech stejné? • nebo nemusí = asymetrické přípojky – týká se "spodní hranice" jen downstreamu? • nebo pomalejšího nižší z obou směrů – pozorování: • záleží hodně na charakteru uživatele a na využívaných službách • příklady: – WWW: vysoké nároky jen na downstream, na upstream jen minimální – FTP (někteří uživatelé): větší nároky na upstream/upload – VOIP: stejné nároky na oba směry, úzkým hrdlem je pomalejší z nich • nominální vs. efektivní (skutečně dosahovaná) rychlost – to, co poskytovatelé služeb inzerují, je nominální rychlost • teoretická, resp. vztažená k tomu, jak dlouho trvá přenos 1 bitu, • nebere v úvahu režii a hlavně efekt agregace – to, co zákazníci skutečně získávají (využívají, měří), je rychlost efektivní • je typicky nižší než rychlost efektivní • často např. v rozpětí 40 – 90% nominální rychlosti – rozdíl (nominální vs. efektivní) závisí na řadě faktorů: • míře agregace • počtu zákazníků • ceně a kvalitě služby • chování (všech) zákazníků – i na denní a noční době • na uplatňované Fair Use Policy – Fair User Policy, Fair Usage Policy