pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

broadband: terminologie • "broadband" je zažitý (anglický) termín, jak jej překládat do češtiny? – varianta: jako "širokopásmový": • jde o doslovný překlad, implikuje "velkou šířku pásma" – šířka pásma ovšem vypovídá o "spotřebě" (jak velká šířka pásma je využita), nikoli o "efektu" (jaká přenosová rychlost je dosažena) • alternativní pohled (některých autorů): – "šířka" pásma představuje rozsah frekvencí jen u analogových systémů (a měří v Hz) – u digitálních systémů se šířkou pásma rozumní přenosová rychlost (a měří v bitech za sekundu) – varianta: jako "vysokorychlostní" • věcně správnější, týká se efektu (schopnosti přenášet data určitou rychlostí), nikoli spotřeby zdrojů (využité šířky přenosového pásma) • oficiální definice  v ČR (SIKP/eČesko, národní politika …) používá termín "vysokorychlostní" – ale např. dokumenty EU používají termín "širokopásmový" (broadband)