pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

pasivní optické sítě (PON) • mají za úkol: – "rozvádět" data k určitému počtu koncových uživatelů • co největšímu – k prvků ONU (Optical Network Unit) • kde optická síť přechází na metalickou, a signál se mění z optického na elektrický – nebo: k prvkům ONT (Optical network Termination) • kde je přímo napojeno zařízení koncového uživatele • možnosti řešení: – vlnový multiplex (WPON, Wavelength PON) • pro každý koncový bod (ONU-ONT) jiná a samostatná λ) – je to nezávislé na technologii (prookolech vyšších vrstev – časový multiplex • TDM pro "downstream" – každý dostává jen to, co je mu určeno • TDMA pro "upstream" – jde o sdílený přístup, musí být řízeno, skrze dělení v čase