pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  21

symetrické DSL (SDSL, HDSL, SHDSL) • asymetrie v rychlostech je vhodná pro "konzumenty", kteří více stahují než uploadují – například pro domácnosti • pro firmy bývá výhodnější symetrie – více uploadují … – chtějí využít DSL pro telefonii (klasickou či VOIP) • kde je úzkým hrdlem nižší z rychlostí • pro symetrická řešení existuje (používá/používalo se) více řešení – SDSL (Symmetric DSL) • (staré) proprietární řešení, nasazované v USA – HDSL (High bit-rate Digital Subscriber Line) • (staré) řešení, používané pro připojování pobočkových tel. ústředen po místní  smyčce • varianty: – 1,54 Mbit/s v obou směrech (USA) – 2 Mbit/s v obou směrech (Evropa) • využívá celé frekvenční pásmo • vyžaduje 2 až 3 páry kroucené dvoulinky – tj. 2 až 3 místní smyčky – HDSL-2: • vystačí jen 1 párem / místní smyčkou – SHDSL (Symmetric High-Bitrate Digital Subscriber Loop, Single-pair High-speed Digital Subscriber Line) • první mezinárodně standardizované symetrické řešení – ANSI (T1E1.4/2001-174) pro Severní Ameriku – ETSI (TS 101524) pro Evropu – ITU-T (G.991.2) celosvětově • nabízí rychlosti 192 kbit/s až 2,3 Mbit/s – na jednom páru / místní smyčce • obvyklý dosah: – až 3 km na 1 páru / místní smyčce • dosah  i rychlost lze zvyšovat: – pomocí opakovačů na vedení – využitím více párů (místních smyček) současně » lze zvýšit rychlost až na 4,6 Mbit/s » lze zvýšit dosah na 5 km (na 2 párech) • existuje zdokonalená verze (G.991.2 F) pro USA, která nabízí až 5,7Mbit/s na jednom páru • všechna symetrická řešení (SDSL, HDSL, SHDSL) využívají celé frekvenční spektrum místní smyčky – nedokáží koexistovat s hlasovými službami