pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je broadband? • spíše "buzzword" než exaktně definovaný pojem – obvyklé chápání: dostatečně rychlé připojení k Internetu • dostatečně rychlý přístup k Internetu – alternativní chápání: takové připojení (přístup), které není úzkým hrdlem • které neomezuje uživatele v tom, co a jak chce dělat • otázka: – jak rychlé je "dostatečně rychlé"? • někdo se ani nesnaží stanovit nějakou hranici • jinde se hranice stanovuje – problém: • potřeby uživatelů a aplikací se mění v čase (rychle rostou), "statická" definice není optimální • oficiální definice v ČR: – obsažená ve Státní informační  a komunikační politice (eČesko 2006) a Národní politice vysokorychlostního přístupu (národní broadbandové strategii) – má 2 části: • obecnou, nezávislou na čase • upřesňující, časově závislou • obecná část definice: – takový druh přístupu uživatelů k poskytovaným zdrojům a službám, který koncové uživatele neomezuje v tom, co a jak hodlají dělat, kdykoli to chtějí dělat • dostupný trvale, 24 hodin denně, 7 dnů • upřesňující část definice (pro rok 2005) – alespoň 256 kbit/s (nominální rychlost) • efektivní rychlost alespoň 80% nominální