pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  19

odbočení: VOIP, VoATM a CVoDSL • existuje více možností jak poskytovat hlasové služby spolu s ADSL (xDSL) – hlas a data samostatně • hlas v hovorovém pásmu, jako PSTN či ISDN – klasické přepojování okruhů • data v nadhovorovém pásmu – běžné ADSL – hlas skrze VOIP (nad ADSL) • hlasové služby jsou poskytovány na bázi VOIP – bez specifické podpory ze strany ADSL, jako kterákoli jiná aplikace » bez QoS » ADSL "neví" o VOIP – VoATM (Voice over ATM) • xDSL stále "neví" o hlasových službách • digitalizovaný hlas se vkládá do rámců AAL2 a ATM – a přenáší skrze xDSL přípojku • hlas dostává podporu díky způsobu fungování AAL2 (oproti AAL5) • princip CVoDSL (Channelized Voice over DSL): – upstream i downstream využívá větší počet frekvenčních kanálů pro přenos dat • klasické ADSL: všechny se využijí pro přenos dat – CVoDSL: • některé frekvenční kanály se využijí pro přenos hlasu (v datové podobě) – teprve ostatní pro přenos "obecných" dat • hlas je digitalizován  skrze PCM, není "blokován" (vkládán do paketů) ale přenášen jako proud (stream)