pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

další vývoj: IP DSLAMy • dříve: – DSLAMy (umístěné v prostorách telefonních ústředen) se propojovaly pomocí ATM sítě • a napojovaly na agregační směrovače (BRAS) – v celé ČR byly (zpočátku) pouze 4 "agregační body" • důvod: ATM sítě se používaly i k dalším účelům – např. k propojení telefonních ústředen - CBR – DSLAMy musely mít rozhraní, uzpůsobené ATM síti • trend: – přecházet na IP sítě, a to i v páteřních sítích telekomunikačních operátorů • včetně propojení DSLAMů s agregačními směrovači – snaha propojit DSLAMy a agregační body pomocí IP sítí • jsou nutné IP DSLAM-y – s výstupním rozhraním pro IP síť – už nepoužívají PPPoA, ale PPPoE