pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  15

funkce BRAS/SSG/SSD v ADSL • BRAS (Broadband Remote Access Server) zajišťuje – autentizaci uživatelů • při navazování PPP spojení • využívá k tomu buď RADIUS server, nebo nějakou databázi oprávněných uživatelů – zprostředkovává poskytnutí konfiguračních údajů • například IP adres a dalších parametrů (rychlost, kvalita služby, agregace atd.) – zajišťuje agregaci • sdílení společné přenosové kapacity  – zajišťuje prioritizaci datových toků • pokud je požadováno • může současně sloužit k výběru poskytované služby – např. mezi: • přístupem k Internetu od ISP1 • přístupem k Internetu od ISP2 • přístupem k placenému prostoru • přístupem k chráněnému  intranetu – může sloužit současně jako: • SSG (Service Selection Gateway) – "přepínač" mezi více službami, které jsou dostupné pro uživatele • SSD (Service Selection Dashboard) – mechanismus, skrze který uživatel vybírá službu (webové rozhraní)