pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  10

připomenutí: technologie xDSL • jde o celou skupinu (rodinu) technologií – DSL: Digital Subscriber Line – nasazují se na místní smyčky • na metalická účastnická vedení, anglicky: Subscriber Line – snaží se maximálně využít jejich přenosový potenciál • pro "digitální" přenosy, proto "Digital Subsriber Line" • mohou využívat: – celé frekvenční pásmo místní smyčky • pak nemohou koexistovat s hlasovými službami – pouze nadhovorové pásmo • pak mohou koexistovat s hlasovými službami, které jsou po mstní smyčce poskytovány v hovorovém pásmu • mohou nabízet: – asymetrické přenosové rychlosti • jiné (vyšší) rychlosti na downstreamu a jiné (nižší) na upstreamu – symetrické přenosové rychlosti • stejné rychlosti na upstreamu a downstreamu • mohou využívat: – jediný pár kroucené dvoulinky • jednou místní smyčku – více párů současně • více místních smyček • obecná závislost: – skutečně dosahovaná rychlost • klesá se vzdáleností (délkou místní smyčky) • roste s počtem použitých párů • roste s dokonalostí xDSL technologie