pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

digitální telefonní síť • telefonní ústředny fungují plně digitálně – uvnitř (přepojování je digitální) – mezi sebou (hovory v digitálním tvaru se "slučují" pomocí technik časového multiplexu, případně statistického multiplexu • místní smyčky fungují stále analogově – telefonní přístroje jsou (stále stejně) analogové – přenos se odehrává v analogovém tvaru – k převodu z/do digitálního tvaru dochází na vstupu do ústředny