pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  45

volba operátora - varianty • CS (Carrier Selection) – varianta s krátkou individuální předvolbou • u každého hovoru musí volající vytočit krátký prefix ještě před číslem volaného – tím určí zvoleného operátora – 1010: eTel – 1012 Aliatel – 1020 Czech  OnLine – 1022 Český Telecom – 1050 GlobalTel – 1055 Contactel – …. – v ČR zavedeno k 1.7.2002 • v síti dominantního operátora pevných linek (inkumbenta) • CPS (Carrier PreSelection) – varianta s pevnou (trvalou) předvolbou • uživatel jednou vyjádří svou volbu, veškeré hovory pak jsou směrovány podle toho, aniž by bylo nutné vytáčet nějaký prefix – lze ale přesto použít krátký prefix a tím jednorázově změnit přednastavenou volbu – v ČR zavedeno v roce 2003 • v síti dominantního operátora pevných linek (inkumbenta)