pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  43

volba operátora • "náhradní řešení" problému místních smyček – předpokládá, že místní smyčku i zákazníka bude nadále obsluhovat inkumbent – "místní část" hovoru bude vedena v režii inkumbenta • a ten si za to také nechá zaplatit – pouze "střední" část hovoru může být vedena alternativním operátorem • např. meziměstská část hovoru • pokud hovor směřuje volanému, který je připojen k síti inkumbenta, končí hovor zase v jeho síti • představa o zpoplatnění (v ČR) – účastník, připojený k síti ČTc, platí měsíční paušál  ČTc • za to, že má svou přípojku a že se o ni ČTc stará – hovor vedený přes jiného operátora zaplatí zákazník CELÝ tomuto operátorovi • ten pak přenechá část svých výnosů ČTc za tzv. originaci hovoru, a event. i za zakončení (terminaci)