pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  42

LLU vs. bitstream • LLU (unbundling) je řešením "na úrovni mědi" – alternativní operátor (AO) si pronajímá "holý drát" • celé jeho frekvenční spektrum (PPV) nebo jeho část (SPV) – AO instaluje na místní smyčku svou vlastní technologii • xDSL modemy, DSLAM-y – potřebuje k tomu tzv. kolokaci • možnost umístit své zařízení "vedle" zařízení inkumbenta, ve vhodných prostorách – "ko-lokace" • ceny kolokace nejsou regulovány • bitstream (bitový proud, datový proud) je řešením na úrovni fyzické vrstvy – technologii (např. xDSL modemy a DSLAMy) instaluje na místní smyčky (či jinou infrastrukturu) její vlastník • inkumbent (Český Telecom) – výsledkem je služba schopná přenášet proud bitů – bitstream • izochronní služba – alternativní operátor si pronajímá až službu, spočívající v přenosu bitů • až samotný bitstream • sám "staví" další služby, které využívají proud bitů