pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

LLU – Local Loop Unbundling • výhody pro zákazníka: – může se svobodně rozhodnout, který operátor bude "obsluhovat" jeho linku a poskytovat mu i další služby • varianta PPV/FUALL: – uživatel platí pouze alternativnímu operátorovi, není již zákazníkem vlastníka místní smyčky (inkumbenta) • varianta SPV/SUALL: – uživatel je stále zákazníkem vlastníka místní smyčky (inkumbenta) » platí mu za využití hovorového pásma (za hlasové služby), – vedle toho uživatel platí alternativnímu operátorovi za datové služby (v nadhovorovém pásmu) • problém: – inkumbent nezpřístupní místní smyčky dobrovolně • čímž by napomohl své konkurenci – musí být použito asymetrické regulace • musí k tomu být přinucen – zákonem, verdiktem regulátora telekomunikačního trhu, … • situace v ČR: – zpřístupnění místních smyček nařízeno zákonem (č. 225/2003 Sb.) • dnes součást povinností inkumbenta v rámci tzv. relevantních trhů – ceny zpřístupnění jsou dnes regulovány • stanovuje ČTÚ, formou cenové regulace • PPV: 359 Kč měsíčně (2423 Kč zřízení) • SPV: 92 Kč měsíčně (2423 Kč zřízení)