pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

POTS • 1891: – první automatická telefonní ústředna typu "Strowger" • autor: Almon B. Strowger z Kansas City, USA • pracovala "step-by-step" – krokový přepínač se postupně přepínal na jednotlivé kontakty a tím vznikalo spojení – záleželo na tom, jak dlouho se nechalo krokovat • pulsní volba: – původní Strowgerovy ústředny vyžadovaly poměrně komplikované generování řídícího signálu pro posun krokového přepínače – později z toho vznikla pulsní volba: • volající telefon má rotační číselník a ten svým pohybem generuje impulsy • impulsy určují pohyb krokového přepínače • elektromechanické ústředny – ústředny fungující na principu Strowgerova přepínání se používaly celé 20. století • jen poněkud zdokonalené