pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

modulace v ADSL • technika DMT – Discrete Multi-Tone • využitelné frekvenční pásmo se rozdělí na určitý počet samostatných dílčích pásem – typicky na 256 tzv. subkanálů – každý o šířce 4,3125 kHz (v rozsahu 0 až 1,104 MHz) • v každém pásmu (subkanálu) je přenášena jedna (samostatná) nosná – o modulační rychlosti 4 kBaudy • na každou nosnou frekvenci jsou (samostatně) namodulována data – o rychlosti 6,5 až 50 kbits, která se mění podle podmínek přenosu • pomocí QAM (kvadraturní amplitudové modulace QAM)  • na nižších kmitočtech je menší útlum metalického páru a větší odstup signálu od šumu – tj. lze dosáhnout vyšší přenosovou rychlost, – na vyšších kmitočtech je rychlost nižší. • jde o variantu (obdobu) techniky OFDM – Orthogonal Frequency Multiplexing • technika CAP (Carrierless amplitude/phase modulation) – starší, dnes již nedoporučovaná technika modulace – nerozděluje dostupné pásmo na části (kanály), ale využívá ho jako celek • technika QAM (Quadrature Amplitude Modulation) – používá (používala) se v USA