pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  31

koexistence hlas + data (na místní smyčce) • některé z xDSL technologií využívají celé frekvenční pásmo místní smyčky (od 0 Hz výše) – nemohou "koexistovat" s hlasovými službami "na stejném drátě – například SHDSL • jiné využívají jen tzv. nadhovorové pásmo (pouze vyšší frekvence, nad tzv. hovorovým pásmem) – dokáží "koexistovat" s hlasovými službami • analogovými i digitálními (ISDN) – dokonce: hovorové a nadhovorové pásmo mohou využívat různí poskytovatelé služeb • zákazník odebírá hlasové služby od operátora A, a datové služby od operátora/providera B – musí být zajištěno vhodné oddělení hovorového a nadhovorového pásma • na principu frekvenčního multiplexu – pomocí zařízení zvaného splitter