pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

další vývoj datových přenosů s využitím telefonní sítě • je snaha maximálně využít existující místní smyčky (účastnického vedení) – vedoucí do domácností, kanceláří, učeben atd. • pozorování: – přenosový potenciál místních smyček je i v rámci ISDN využit jen minimálně • možnosti: – využít jen tzv. "nadhovorové pásmo" • pouze vyšší frekvence, nevyužívané pro přenos hlasu • možnost přenosu hlasu (nebo ISDN) zůstane zachována – využít celé frekvenční pásmo • nebude možné souběžně přenášet i hlas • technologie xDSL – DSL = Digital Subscriber Line – společný princip: • na oba konce účastnického vedení se umístí speciální modemy, které se snaží maximálně využít přenosové schopnosti existující přípojky • lze takto dosáhnout rychlostí až několika Mbps – varianty: • asymetrické / symetrické – podle toho, zda je rychlost v obou směrech stejná či nikoli • využívající celé frekvenční pásmo / jen část pásma – příklady: • ADSL – Asymmetric DSL,  vyšší rychlost směrem k uživateli – využivá jen nadhovorové pásmo • SHDSL – Single pair High bit-rate DSL – symetrické řešení – využívá celé frekvenční pásmo