pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  18

připomenutí: PCM, Pulse Coded Modulation • jak digitalizovat lidský hlas? – dle Nyquista: je třeba vzorkovat průběh signálu snímaného mikrofonem 8000x za sekundu, tj. 1x za 125 mikosekund • pokud se vezme šířka pásma 4 kHz • pro HI-FI kvalitu by to muselo být 44 000x za sekundu – technika PCM: velikost každého vzorku se vyjádří pomocí 8 bitů • je to v zásadě PAM, pulsně amplitudová modulace • 8000 vzorků za sekundu, každý o 8 bitech = 64 000 bitů za sekundu – k přenosu je zapotřebí přenosová rychlost 64 kbit/s (64000 bps) • digitální telefonní sítě předpokládají právě tento způsob digitalizace hlasu – pro každý jednotlivý hovor "rezervují" 64 kbit/s !!!!