pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

telefonní modemy • připomenutí: – přenosový kanál veřejné telefonní sítě má uměle omezenou šířku přenosového pásma - na 3,1 kHz – dle Shannona: lze na tom dosáhnout max. cca 30 kbit/s • existují modemy pro 33,6 kbit/s – které využívají „o něco širší“ přenosové pásmo • dokáží „vyždímat“ maximum z analogově fungující sítě • existují modemy pro 56 kbit/s – fungují sice analogově, ale jen „proti“ digitálním ústřednám • dnes jsou běžné modemy standardu V.90 pro 56 kbit/s • možná provedení: – externí • připojují se přes vnější rozhraní počítače – sériové, paralelní, USB, PCMCIA (PC Card) – interní • vytváří si vlastní port • způsob ovládání modemů: – příkazy jsou textového (znakového) charakteru • tzv. AT jazyk (ATtention) • pochází od modemů Hayes – existují dva režimy: • příkazový: – modem interpretuje data od počítače jako příkazy, nepropouští je dál • datový – modem je „průchozí“, neinterpretuje data