pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  8

telekomunikační síť •              historicky nejstarší –          starší než terminálové sítě a počítačové sítě •              způsob fungování: –          vychází vstříc potřebám světa spojů •         obvykle funguje na principu přepojování okruhů •         spíše garantovaný charakter přenosových služeb (QoS) –        pro přenos obrazu a zvuku v reálném čase •         spíše spojovaný a spolehlivý způsob přenosu •              obvyklá vnitřní struktura: –          páteřní síť (backbone  network) •         někdy též: transportní síť •         propojuje několik málo centrálních lokalit –        obvykle na větší vzdálenost –          přístupová síť (access network) •         "rozvádí" síť ke koncovým uživatelům •         spojuje: –        POP (Point of Presence), místo kde končí ("vyúsťuje") páteřní síť –        CP (Customer Premises), místo kde se vyskytuje (potenciální) zákazník