pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  5

sítě s přepojováním zpráv, paketů, rámců, buněk …. •              princip přepojování paketů může mít více variant –          obecně: jde o přepojování bloků dat –          ale: •         blok dat nemusí být jen paket •               paket (packet) –          je blok na úrovni síťové vrstvy •         má proměnnou velikost –         ale shora omezenou –          příklad: IP paket •         protokol IP je protokolem síťové vrstvy –          síť s přepojováním paketů •         angl: Packet Switching Network, PSN •               rámec (frame): –          je blok na úrovni linkové vrstvy •         má proměnnou velikost –         ale shora omezenou –          příklad: Ethernetový rámec •         Ethernet je technologií linkové vrstvy •         ethernetová síť je sítí s přepojováním rámců –          síť s přepojováním rámců •         angl: Frame Switching Network •               buňka (cell) –          je blok na úrovni linkové vrstvy •         má pevnou velikost •         typicky: velmi malou –          příklad: ATM buňka •         má jen 53 bytů (5 + 48) –          síť s přepojováním buněk •         angl.: Cell Relaying Network   dříve též: •               zpráva (message) –          byl blok na úrovni síťové vrstvy •         s proměnnou velikostí •         bez horního omezení !!!! •         dnes se nepoužívá –         kvůli problémům s neomezenou velikostí –          síť s přepojováním zpráv •         pozor: neplést se zprávami elektronické pošty, ty představují bloky na úrovni aplikační vrstvy