pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  40

připomenutí: model klient/server •             server: –        poskytuje určitou službu •        ale čeká až si ji někdo vyžádá, sám ji nikomu "nevnucuje" •             klient: –        využívá (konzumuje) určitou službu •        žádá po serveru poskytnutí konkrétní služby •              druhy serverů: –         file server (souborový server) •         poskytovaná služba: uchovávání celých souborů –       organizaci souborů na disku zajišťuje server –         disc server (diskový server) •         poskytovaná služba: uchovávání bloků dat v sektorech na discích –       organizaci souborů zajišťuje klient •         dnes se nepoužívá –         print server (tiskový server) •         poskytovaná služba: tisk –         fax server (faxový server) •         odesílání a příjem faxů –         access server (přístupový server) •         umožňuje vzdálený přístup k síti –         autentication/authorization server •         zajišťuje ověřování identity uživatelů •         ověřování práv (oprávnění) uživatelů –         ……. –         mail server (poštovní server) –         WWW server –         FTP server –         ……. –         application server (aplikační s.) •         poskytovaná služba: možnost provozování aplikací