pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  4

sítě s přepojováním okruhů a paketů připomenutí: –         sítě s přepojováním okruhů: •        přepojují se přenosové okruhy •        fungují pouze spojovaně –       navazuje se spojení »        výsledkem je souvislý přenosový okruh s garantovanou přenosovou kapacitou –       hledání vhodné cesty probíhá právě jednou »        na začátku, při navazování spojení –       všechna data se přenáší stejnou cestou »        po přenosovém okruhu •        přenos může být proudový nebo blokový   –       sítě s přepojováním paketů •        přepojují se bloky dat (pakety) •        mohou fungovat spojovaně –       virtuální okruhy –       navazuje se spojení, ukončuje se spojení –       hledání vhodné cesty se provádí právě jednou, při navazování spojení –       obdoba přepojování okruhů, ale jen virtuálně, bez vyhrazování přenosové kapacity •        mohou fungovat nespojovaně –       datagramová služba –       spojení se nenavazuje –       rozhodnutí o dalším směru (v rámci cesty k cíli) se provádí pokaždé znovu – pro každý blok dat a v každém přestupním uzlu