pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  37

odbočení: sítě VLAN •             VLAN = virtuální síť LAN (Virtual LAN) •             dosud: –        rozdělení počítačů do jednotlivých sítí je dáno jejich fyzickým umístěním •             nyní (VLAN): –        fyzické umístění nehraje roli, je to záležitost logická –        o zařazení do určité sítě rozhoduje správce, pomocí konfiguračních nástrojů