pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  34

VPN a bezpečnost Sítě VPN jsou dnes využívány: •              kvůli ekonomickému efektu –         je to lacinější než (skutečná) privátní síť •              z praktických důvodů –         snáze se udržuje a spravuje (stará se provozovatel VPN) –         přináší efekt vlastní sítě (vlastní adresy, vlastní pravidla komunikace …) •              k zajištění bezpečnosti –         sítě VPN obvykle zajišťují i určitou míru ochrany bezpečnostní funkce/služby VPN: •              identifikace a autentizace uživatele –         u každého "vstupu" dochází ke zjištění a ověření identity uživatele, ten se pak může "volně pohybovat" po celé VPN •         resp. VPN má jistotu, že se do ní nedostane nikdo nepovolaný •              zajištění důvěrnosti –         komunikace v rámci VPN je chráněna proti odposlechu •         i když fakticky vede přes sdílenou a veřejnou infrastrukturu •         řeší se pomocí šifrování atd. •              zajištění integrity –         komunikace v rámci VPN je chráněna i proti tomu, aby ji někdo neoprávněně pozměnil