pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  32

virtuální privátní síť (VPN) •              jde o samostatnou podsíť jiné sítě –         například: veřejné datové sítě •              technicky a provozně: –         stále je to součást „mateřské“ (veřejné) sítě •              logicky (z pohledu uživatele): –         jde o samostatnou síť •         uživatel si může myslet, že síť je jen jeho a je mu plně k dispozici •              proč? –         uživatel chce mít vlastní síť, ale nevyplatí se mu  ji budovat a  provozovat, neboť: •         na to nemá lidi,  znalosti, zázemí, .... •         je to pro něj takto výhodnější –         využívá se efekt "economy of scale" •         je to lacinější než budovat více (samostatných, nevirtuálních) sítí