pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  3

příklady kritérií •               podle "původu" : –          terminálové sítě, telekomunikační sítě, počítačové sítě •               podle účelu (sítě světa spojů): –          transportní sítě (páteřní sítě), přístupové sítě •               podle dosahu (sítě světa počítačů): –          sítě LAN, WAN, MAN, PAN •               podle způsobu fungování: –          sítě s přepojováním okruhů, sítě s přepojováním paketů •               podle architektury sítě –          TCP/IP sítě, sítě ISO/OSI, sítě SNA, …. •               podle vlastnických vztahů k síti –          privátní sítě, veřejné sítě, virtuální privátní sítě (VPN) •           podle způsobu použití –     intranet, extranet •           podle míry mobility –     pevné sítě, mobilní sítě, …. –     sítě s plnou podporou mobility, sítě s podporou nomadicity •           podle použitého přenosového média –     drátové sítě, optické sítě, bezdrátové sítě •           podle topologie: –     sítě se systematickou topologií •       strom, kruh, sběrnice, … –     sítě s nesystematickou topologií, –     ad-hoc sítě   •           dílčí kritéria: –    dosah v rámci bezdrátových sítí •     sítě WPAN, WLAN, WMAN, WWAN –    generace v rámci mobilních sítí •     1. generace (NMT, …) •     2. generace (GSM, …) •     3. generace (UMTS, …) •     4. generace (LTE, ….) –    hospodaření s kmitočty •     trunkové sítě, celulární sítě, ..