pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  29

VDS: veřejná (datová) síť •             vlastníkem i provozovatelem sítě je určitý (stejný) subjekt –        který sám není uživatelem své sítě •             uživatelé jsou jiné subjekty –        služby sítě jsou poskytovány na komerčním principu –        služby mohou být nabízeny zájemcům bez omezení (skutečně „veřejně“) •        event. v závislosti na licenci !!! •             nabízené služby mají nejčastěji charakter přenosu dat –        odsud: veřejné datové sítě