pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  28

privátní (počítačová) síť •             vlastníkem, provozovatelem i uživatelem je tentýž subjekt –        i když některé části (např. přenosové trasy) mohou být pronajaty od jiných subjektů –        i když tím, kdo síť vybudoval a uvedl do provozu, mohl být jiný subjekt •             variace: –        „nevyužitá“ část kapacity může být poskytována jinému subjektu, např. i na komerční bázi –        faktickým provozovatelem (správcem) může být i jiný subjekt, například na základě tzv. outsourcingu