pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  26

příklad: dial-up připojení k Internetu •             Internet –        je soustavou vzájemně propojených sítí, patřících konkrétním poskytovatelům přístupu k Internetu •        hlavně: ISP, Internet Service Provider, internetový provider •             vytáčené připojení k Internetu –        tzv. dial-up –        uživatel se skrze telefonní síť "provolává " do sítě svého ISP, a odsud se dostává dále, co celého Internetu.