pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  25

vztah počítačových a telekomunikačních sítí •              sítě WAN, MAN, LAN, PAN ….. jsou "logické" (nadstavby) –          ke své existenci potřebují "fyzické" přenosové prostředky (tzv. infrastrukturu) •         celé telekomunikační sítě, jednotlivé přenosové okruhy, přenosová média, ….. •              sítě WAN –          potřebná infrastruktura je typicky  pronajímána od telekomunikačních operátorů •         jednotlivé přenosové okruhy •         celé telekomunikační sítě •              sítě LAN a PAN (WLAN, WPAN) –          používají vlastní přenosovou infrastrukturu (kabely, ……) •         v majetku provozovatele sítě •         jsou zcela nezávislé na telekomunikačních sítích   •              sítě MAN, NAN, CAN, …. –          mohou používat vlastní přenosovou infrastrukturu jako LAN a PAN •         a pak jsou nezávislé na telekomunikačních sítích –          nebo mohou využívat přenosovou infrastrukturu pronajatou od telekomunikačních operátorů •         jednotlivé  přenosové okruhy, celé telekomunikační sítě