pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  20

sítě MAN (Metropolitan Area Networks) •              metropolitní sítě (sítě MAN) jsou pokusem „zabydlet“ předěl mezi sítěmi LAN a WAN –          není úplný konsensus o tom, co jsou sítě MAN vlastně zač •              možnosti využití: –          pro propojování sítí LAN •         např. síť PASNET –          pro připojování  koncových uzlů •         např. síť Praha5.NET     •              varianty definic: –          jsou to sítě v rozsahu města, sloužící  potřebám města •         např. PASNET, –        Prague Academic and Scientific Network •         Praha5.NET –        Wi-Fi síť Prahy 5 •         budoucí síť pro Bezdrátovou Prahu –          jsou to sítě používající určitou konkrétní technologii •              příklady technologií pro MAN:  –          802.6: DQDB (Distributed Queue Dual Bus) •         "drátová" technologie –          802.16: WiMAX