pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  2

co je „taxonomie“? •             taxonomie = klasifikace, „škatulkování“, rozdělování podle nejrůznějších kritérií ..... •              kritéria nemusí být exaktně definována, –         ani výsledné kategorie („škatulky“) nemusí být přesně vymezeny, hranice mezi nimi nemusí být ostré •         s časem, s vývojem technologií, potřeb uživatelů atd. se mění –         konkrétní klasifikace může mít i subjektivní složku •              kritéria nemusí být vzájemně disjunktní! –         výsledné „škatulky“, představující dělení podle různých kritérií, se mohou vzájemně prolínat –         jedna a tatáž síť může patřit do různých „škatulek“ současně (při uvážení různých kritérií)