pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  17

počítačové sítě •              používají jinou klasifikaci než sítě telekomunikační –          WAN •         Wide Area Network, rozlehlé sítě –          MAN •         Metropolitan Area Network, metropolitní sítě –          LAN •         Local Area Network, lokální síť –          PAN •         Personal Area Network, "osobní" síť   •              případně: –          WWAN, WMAN, WLAN, WPAN •         Wireless WAN, Wireless MAN …. –          NAN •         Neighbourhood Area Network –          CAN •         Community Area Networks •              kritériem pro rozlišení je tradičně dosah sítě (velikost) –         geografická vzdálenost •              ale: –         s postupem času se rozdíly stírají •         sítě LAN se stávají většími •         sítě WAN naopak menšími –         různé druhy sítí (xAN) začínají splývat •              existují ale i jiná rozlišující kritéria, jako např.: –         druh/vlastnictví přenosové infrastruktury –         způsob a účel využití –         postavení a role uzlů –         ……