pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  14

problém posledního metru •              problém poslední míle se týká toho, jak "dovést" přípojku od poskytovatele do lokality, kde se nachází potenciální  uživatel(é) –          např. vstupu do domu či jiného objektu •              otázka zní:  –          jak optimálně "rozvést" přípojku ke všem uživatelům v rámci dané lokality? •              označováno jako: –          problém "posledního metru" •              řeší se nejčastěji: –          "drátově" •         koaxiální rozvody, twist (Ethernet) •         využitím napájecích rozvodů (PowerLine Networks) •         …. –          "bezdrátově" •         Wi-Fi, WiMAX •              možná strategie: –          poslední míli řeší poskytovatel –          poslední metr si řeší zákazníci sami a ve vlastní režii •         agreguje to poptávku –        více uživatelů sdílí jedno společné připojení •         poskytovateli se lépe obsluhuje celá skupina než několik individuálních skupin •         problém, např. u ADSL: –        přípojka musí být vhodně dimenzována (např. z pohledu agregace)