pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  12

problém (překlenutí) poslední míle •              jak překlenout vzdálenost od místa, kde "končí" (páteřní ) síť poskytovatele, k místu kde "začíná" jeho zákazník –          mezi body POP  a CP –          jde většinou o vzdálenosti v řádu jednotek kilometrů •              principiální možnosti: •              využít  to, co již existuje: –          místní smyčky (budované pro potřeby telefonní sítě) –          rozvody kabelové TV –          napájecí (silové) rozvody •              budovat nové přístupové sítě –          je to velmi komplikované a nákladné –          je to často zbytečné – když již existující přístupové sítě nejsou dostatečně využity •         například místní smyčky •              přenosový potenciál místních smyček je nedostatečně využitý –          lze na ně nasadit technologie xDSL, případně Ethernet, … •              problém: jak se k místním smyčkám dostat? –          když patří tzv. inkumbentovi (dříve monopolnímu operátorovi) –          ten je dobrovolně nepřenechá svým konkurentům •              řešení: zpřístupnění místní smyčky –          LLU (Local Loop Unbundling) –          inkumbentovi se nařídí (zákonem), aby místní smyčky pronajal •         celé nebo jen jejich nadhovorové pásmo •         na ekonomické bázi –          místní smyčku si pronajme alternativní operátor, a může na ni nasadit svou xDSL technologii