pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  9

CBR, Constant Bit Rate • garantuje konstantní rychlost přenosu – angl: bit rate, • vytváří ekvivalent „kusu drátu“ – poskytuje vyhrazenou a konstantní přenosovou kapacitu • ale chová se jako bitová roura – přenosová kapacita je již upravena pro přenos dat (jednotlivých bitů) – z jedné strany data vstupují, z druhé vystupují – není žádné potvrzování, žádné řízení toku, … • je garantováno i maximální přenosové zpoždění – a pravidelnost (rozptyl zpoždění) • předpokládané použití: – vše, co by jinak potřebovalo „samostatný drát“ • například přímé propojení telefonních ústředen – vhodné pro cokoli, co generuje KONSTANTNÍ datový tok • například nekomprimované video, nekomprimovaný zvuk atd.