pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  7

služby ATM • jak dokáže ATM vyhovět různým požadavkům na charakter přenosu? – někdo chce garantovat (celou) přenosovou kapacitu, – někdo chce garantovat alespoň určitou minimální přenosovou kapacitu – někdo nepotřebuje žádné garance • malou velikostí buněk – výsledný efekt spojuje výhody přepojování paketů a přepojování okruhů • řešení: ATM nabízí různé třídy služeb – CBR • Constant Bit Rate – garantuje (celou a konstantní) přenosovou kapacitu – VBR • Variable Bit Rate – Garantuje tu přenosovou kapacitu, kterou přenos právě potřebuje – ABR • Available Bit Rate – garantuje určitou minimální přenosovou kapacitu – UBR • Unspecified Bit Rate – negarantuje nic – jako "best effort"