pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  6

filosofie ATM - buňky • kategorický požadavek „světa spojů“: – bloky velikosti max. 32 bytů • aby byl nějaký blok k dispozici, když je třeba něco rychle přenést – snižování latence • kategorický požadavek „světa počítačů“ – bloky velikost min. 64 bytů • aby nebyla tak velká režie • nakonec zvítězil kompromis:      (32+64)/2 = 48 • ATM pracuje s bloky dat, které mají vždy  pevnou délku: – jsou malé – nazývají se buňky (cells) – mají 48 bytů pro data • 48 bytů užitečného nákladu, tzv. payload – mají 5-bytovou hlavičku • celkem mají 53 bytů – díky pevné velikosti je lze zpracovávat i v HW