pro tisk přednášek použijte nabídku tisku v ovládacím bloku
Slide c.  41

IP streams, tag/label switching • protokol IP funguje nespojovaně – každý IP paket je přenášen nezávisle na ostatních paketech – vhodná cesta pro jeho přenos se hledá vždy znovu • neefektivní, hlavně pro "rychlé" a spojované technologie nižších vrstev, jako je ATM • přenosové technologie nižších vrstev fungují spojovaně – je velká režie s "mapováním" nespojovaného fungování na spojované • nejhorší případ: pro každý paket se zřizuje samostatné spojení • pozorování: – komunikace mezi dvěma koncovými uzly většinou není omezena jen na zaslání jednoho jediného paketu • většinou jde o určitou sekvenci paketů, které se přenáší mezi stejnými dvěma uzly • tj. nějaký "proud" • nápad: – snažit se detekovat "proudy" IP paketů a ty přenášet spojovaným způsobem • což bude mnohem efektivnější • IP Streams – jakou takovéto "proudy" IP paketů • obdobně pro jiné protokoly • nápad: • když už budou takovéto "proudy" detekovány: – všechny pakety v rámci proudu se označí "nálepkou" • anglicky: tag, label – a budou se přenášet na úrovni linkové vrstvy • jakýmkoli dostupným způsobem – přepínače (switch-e) se budou rozhodovat podle nálepky, nikoli podle obsahu IP paketu!!! • bude to tzv. "label switching", resp. "tag switching" • někdy se to označuje také jako IP switching